Wat een tomzitting advocaat voor jou kan betekenen

Standaard

Er komt geen rechter aan te pas

Een tomzitting advocaat is iemand waar tegenwoordig geregeld een beroep op wordt gedaan. Steeds vaker grijpt het Openbaar Ministerie naar de mogelijkheid van een tomzitting. Een tomzitting is een veroordeling bij een strafbaar feit waar geen rechter aan te pas is gekomen. Veel mensen die verdacht worden van een strafbaar feit vinden dit een geruststellende gedachte maar dat hoeft niet zo te zijn. Een rechter is er namelijk niet alleen op uit om voor jou een strafmaat te bepalen; hij zal ook jouw omstandigheden laten meewegen.

Een advocaat voor strafvermindering

Moet jij bij een tomzitting komen, dus bij de officier van Justitie, dan doe je er heel verstandig aan om een tomzitting advocaat in te schakelen. Dit is een advocaat die naar jouw kant van het verhaal zal luisteren en deze kant ook zal toelichten bij de officier van Justitie. Op deze manier hoort de officier het hele verhaal van zowel de aangeklaagde als de aanklager. Wat veel mensen niet weten is dat jij niet iedere vraag van de officier van justitie hoeft te beantwoorden; de advocaat weet dit wel. Op deze manier kan een dergelijke advocaat zorgen voor een strafvermindering en – indien jouw onschuld vaststaat of jouw schuld niet is bewezen – voor een vrijspraak.

Een advocaat als het al te laat is

Het klinkt als mosterd na de maaltijd, maar je kan een advocaat ook inschakelen als het al te laat is en als er al een uitspraak tegen jou is gedaan. Met de beschikking kan je alsnog naar een tomzitting advocaat gaan binnen twee weken na de uitspraak. Op die manier kan het oordeel nog door de rechter worden herzien. Er kan in dat geval tot een strafvermindering of eveneens tot een vrijspraak worden overgegaan. Deze advocaat kan je ook pro deo inhuren.